นิทาน

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

นิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี
นิทานเรื่องที่ความหวังของเศรษฐี
นิทานเรื่องงูตืฆาอง
นิทานเรื่องเจ้าพริกขี้หนู
นิทานเรื่องซารัฟยอดปฏิภาณ
นิทานเรื่องผู้พิพากษากวาง
นิทานเรื่องแวกะจิกับเรือ
นิทานเรื่องเสือ กระต่าย และไก่
ประพันธ์ เรืองณรงค์ และอนันต์ โอกฤษ. 2525. นิทานพื้นบ้านปัตตานี. ปัตตานี : ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.