การประดิษฐ์ เครื่องอบถุงมือยาง

การประดิษฐ์ "เครื่องอบถุงมือยาง" [เปิดไฟล์] ผลงานเด่นประจำปีพ.ศ.2537 โดยนายธีรพล  ภูมิเดช นายประวิทย์ วิไลรัตน์ และนางนณุดา ศรีสุทธิพรสกุล คณะแพทยศาสตร์