งานวิจัย การคิดค้นและวิจัยสูตรยางทนไฟ

งานวิจัย "การคิดค้นและวิจัยสูตรยางทนไฟ" [เปิดไฟล์] ผลงานเด่นประจำปีพ.ศ.2537 โดย ดร. แวอาแซ  แวหามะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี