รางวัล การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 8

รางวัล "ผลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 8" [เปิดไฟล์] ผลงานเด่นประจำปีพ.ศ.2537 หัวข้อเรื่องทะเล ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร