พระราชบัญญัติโอนกิจการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้จากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติโอนกิจการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้จากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511
[เปิดไฟล์] 
       เล่มที่ 85 ตอนที่24 ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2511