คำตอบกระทู้ถามที่ ร.43 ของนายกระจ่าง ธรรมโชติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 คำตอบกระทู้ถามที่ ร.43 ของนายกระจ่าง ธรรมโชติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     [เปิดไฟล์]
       เล่มที่ 92 ตอนที่39 ราชกิจจานุเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2518