กิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน 2553

กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2553 วันที่ 24 กันยายน 2553  

ภาพที่ 1psu1  ภาพที่ 2psu2 
ภาพที่ 3psu3  ภาพที่ 4psu4 
ภาพที่ 5psu5  ภาพที่ 6psu6 
ภาพที่ 7psu7  ภาพที่ 8psu8 
ภาพที่ 9psu9  ภาพที่ 10psu10 
ภาพที่ 11psu11  ภาพที่ 12psu12 
ภาพที่ 13psu13  ภาพที่ 14psu14 
ภาพที่ 15psu15  ภาพที่ 16psu16 
ภาพที่ 17psu17  ภาพที่ 18psu18 
ภาพที่ 19psu19  ภาพที่ 20psu20 
ภาพที่ 21psu21  ภาพที่ 22psu22 
ภาพที่ 23psu23  ภาพที่ 24psu24 
ภาพที่ 25psu25  ภาพที่ 26psu26 
ภาพที่ 27psu27  ภาพที่ 28psu28 

ที่มา: ธนาคารภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (http://pr.pn.psu.ac.th/picturebank/day/mahidol53/)