ประวัติความเป็นมา

 •  ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากหนังสืออนุสรณ์งาน
   พระราชทานเพลิงศพพระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ นนฺทิโย) วัดหลักเมือง ต.รูสะมิแล
   อ. เมือง จ.ปัตตานี
   [เปิดไฟล์] 
 •  ข้อมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี [เปิดเว็บ] 
 •  แนวคิดและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
 •  พัฒนาการของมหาวิทยาลัย [เปิดไฟล์]
 •  ประวัติตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
 •  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
   พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2521
   [เปิดไฟล์]
 •  พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
   พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
   ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2528
   [เปิดไฟล์]
 • พิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นประดิษฐานยังพระราชานุสาวรีย์ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 [เปิดไฟล์]